Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů, které nám svěříte, věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, a k jakému účelu je dále využíváme. Dozvíte se také, komu můžeme vaše osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti s jejich zpracováním práva.

I. Základní údaje o nás

II. Jaké zpracováváme osobní údaje

 1. identifikační údaje, kterými se rozumí jméno a příjmení, název společnosti, případně IČ, DIČ, rodné číslo nebo číslo OP apod.;
 2. kontaktní údaje, neboli osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi. Patří mezi ně například emailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, případně i fakturační adresa, bankovní spojení, apod.;
 3. údaje o vašich objednávkách (zakázkách), kterými jsou zejména různé obrázky, nákresy, fotografie, situační popisy, záznamy ze zaměření, údaje o stavu rozpracování zakázky, informace o případných reklamacích a další nezbytné údaje pro naplnění toho, na čem jsme se dohodli.
 4. v případě, že navštívíte naše internetové stránky, uchováváme také údaje o způsobu užívání našeho webu - pro tyto účely nám slouží nástroj Google Analytics, který prostřednictvím cookies uložených na zařízení uživatele analyzuje údaje, jakými jsou návštěvnost jednotlivých stránek, nastavení grafického rozlišení prohlížeče apod.;

III. Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů: Podtrženo, sečteno, ke zpracování vašich osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, nebo naše oprávněné zájmy.

IV. Jak dlouho vaše údaje uchováváme

 1. Pokud u nás něco objednáváte, nakupujete, realizujete zakázku apod. (viz. bod III.1), pak uchováváme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s platnými zákony České republiky (o účetnictví, o dani, o ochraně spotřebitele, nařízení o ochraně osobních údajů...) po dobu 10 let. Tuto dobu počítáme od realizace poslední části plnění dle smlouvy. Pokud by jiný právní předpis vyžadoval uchování smluvní dokumentace po dobu delší, nedá se nic dělat, vyhovíme mu.
 2. Kontaktovali jste nás pouze informativně, pro vytvoření nabídky služeb, nebo třeba jen s dotazem? Pak vaše kontaktní údaje a vše související s vaší poptávkou vymažeme nejdéle za 2 roky. Je ovšem možné, že se váš projekt nebo stavba prodlouží a vy s námi nebudete chtít ztratit nit. Pokud s tím budete souhlasit, můžeme vás kontaktovat později v dohodnutém čase, a pak vaše údaje udržíme v paměti (právnickou hantýrkou rozumějte "budeme zpracovávat") i po tuto dobu.
 3. Pro možnost zasílání nabídky navazující na vaši objednávku (resp. nákup, viz. bod III.2) uchováváme kontaktní údaje po dobu maximálně 3 let. Tato sdělení ovšem můžete kdykoliv, jakýmkoliv způsobem odhlásit - například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz "odhlásit" v námi zaslané nabídce.
 4. Údaje o návštěvnosti na našich internetových stránkách (viz. bod III.3) uchováváme po dobu 38 měsíců.

V. Kdo je správcem vašich osobních údajů a komu je předáváme

Při zpracovávání vašich osobních údajů plníme roli správce. Správcem je tedy ArtRoom s.r.o., IČ: 04669029. Aby naše služby mohli fungovat tak, jak jsme se dohodli a my byli schopni naplnit očekávání vás, našich zákazníků, využíváme služeb třetích stran. Bez nich by to zkrátka nešlo. Tito naši "partneři" se tak stávají zpracovateli vašich osobních údajů. Ale nebojte, všichni jsou smluvně vázáni, že s těmito údaji budou nakládat dle platných zákonů o ochraně osobních údajů, a že bez našeho svolení je nesmí využívat žádný další subdodavatel. Vaše údaje jsou tak stále pevně pod naší kontrolou.

Zároveň si můžete být jisti, že každý "zpracovatel" má k dispozici pouze takové údaje, které jsou nezbytné k dodání jeho výrobku nebo služby v rámci vaší zakázky. Například doručovací společnosti stačí adresa a tel. číslo, aby vám mohla doručit zásilku. Žádné další údaje proto od nás neobdrží. A pokud není třeba nic doručovat a s vaší objednávkou nemá pošta nic společného, nedostane od nás ani "ň".

Mezi tyto partnery patří naši: dopravci, montážní skupiny (zedníci, truhláři, instalatéři, kuchyňáři, kameníci,... zkrátka kdokoliv, kdo se podílí na přípravě nebo realizaci vaší zakázky), dodavatelé produktů nebo materiálů (např. elektrospotřebičů, dřezů, pracovních desek, podlah atd.), dodavatelé služeb (poskytovatelé webhostingu, zpracovatelských aplikací, námi využívaných softwarů, reklamních a marketingových služeb, finanční instituce a pojišťovny, apod.).

Zdá se vám seznam partnerů dlouhý? A to jsme ještě nezmínili naše externisty a zaměstnance, kteří jsou ovšem řádně proškoleni a rovněž vázání smlouvou o mlčenlivosti. Nebojte, děláme vše proto, aby vaše údaje zůstali tam, kde mají být, v bezpečí.

VI. Vaše práva při zpracování osobních údajů

Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů. Můžete nás požádat o:
 1. informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 2. vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 3. přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 4. výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájem nebo povinnosti správce (tedy nás) nepřevažují nad vaší ochranou soukromí (např. musíme plnit povinnosti ze zákona o účetnictví apod.),

Když si budete myslet, že osobní údaje nepoužíváme správně, stačí jednoduše zavolat na jakýkoliv kontakt uvedený na našem webu (nebo napsat na info@artroom.cz ) a společně to probereme. Ačkoliv věříme, že si dokážeme vše vysvětlit, při přetrvávajících pochybnostech se můžete obrátit také na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.
"Jsme ArtRoom, specialisté
na kuchyně Nobilia"
NAVŠTIVTE NAŠE STUDIO V PRAZE
ZAVOLEJTE NÁM
724 202 204, 737 137 469
NAPIŠTE NÁM